BD Trnovany

Kontakt

Bytové družstvo Trnovany
Masarykova třída 285/170
Teplice-Trnovany
415 01
417 565 805

Informace z oblasti organizační

 

Nájemní právo

11.08.2010 09:36

 

Představenstvo bytového družstva svým usnesením č. 73/2010 potvrdilo a prodloužilo platnost usnesení č. 183/2007, kterým se stanovuje následující závazné opatření na úseku podnájmu bytů:

 

 „Člen (společný člen) družstva je oprávněn získat nájemní právo nejvýše ke dvěma bytům ve vlastnictví družstva. Je-li nájemcem dvou bytů ve vlastnictví družstva, je povinen jeden z těchto bytů užívat ke stálému bydlení. Ve všech ostatních případech je družstvo povinno vůči členovi, který je nájemcem více než jednoho bytu ve vlastnictví bytového družstva, podniknout příslušné právní kroky, zejména odmítnout souhlas k přenechání bytu (bytů) nebo jeho části do podnájmu a nájem bytu (bytů) vypovědět (§ 711 odst. 2, písm. c, d, Občanského zákoníku).

 

Před vypovězením nájmu bytu (bytů) podle tohoto usnesení je družstvo povinno člena, jehož se výpověď týká, písemně vyzvat k odstranění výpovědního důvodu a poskytnout mu k tomu tříměsíční lhůtu. Toto usnesení má okamžitou účinnost.“

 

V Teplicích dne 28.7.2010

Ing. Jan Veselý
předseda představenstva

 

Fotogalerie :
P5130014.JPGP5130014.JPG P6240005.JPGP6240005.JPG P6240054.JPGP6240054.JPG P6240002.JPGP6240002.JPG P6240019.JPGP6240019.JPG